Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Mange virksomheder oplever, at der blandt de nuværende medarbejdere ligger uudnyttede ressourcer og skjult potentiale. Ansatte kunne måske være endnu mere motiverede, glade og effektive, hvis deres talenter og styrker blev kortlagt og udviklet.

Samtidig kan diversiteten af kompetencer internt mangle at blive aktivt sat i spil, hvis man ikke er klar over, at de er der. Forskellighed endda ses som en ulempe frem for som en styrke, der kan berige arbejdspladsen med godt samarbejde og god kommunikation.

Det går både ud over den enkeltes trivsel, når jobbet ikke matcher ens passion og styrker. Men det sætter også et loft over, hvor produktiv arbejdspladsen kan blive.

Vi benytter et konkret og evidensbaseret værktøj til at kortlægge jeres talenter, og resultaterne kan med fordel bruges strategisk til intern rekruttering, samt som et ledelsesværktøj i at støtte og løfte hver enkelt af dine medarbejdere.

En stærkere arbejdsplads

Hos Finanskandidaten tilbyder vi skræddersyet medarbejderudvikling, hvor vi sætter fokus på at få det bedste frem i jeres nuværende ansatte og teams. Gennem talent- og styrketests afdækker vi de unikke evner og potentialer, der allerede findes internt i organisationen – og som man måske slet ikke vidste, at man havde.

Med udgangspunkt i testresultaterne coacher vi den enkelte medarbejder eller leder i at udnytte sine styrker optimalt, samtidig med at vi hjælper med at udvikle nye, relevante kompetencer.

Derudover faciliterer vi workshops og teambuilding-aktiviteter, der styrker samarbejdet og arbejdsglæden i eller på tværs af afdelinger og funktioner. Her sætter vi fokus på vigtigheden af diversitet og på, hvordan man kan supplere og berige hinanden ved at spille bold op ad sine forskelligheder.

Målet er at frigøre et større potentiale, som I kan mærke på den daglige performance, samarbejde, motivationen og bundlinjen.

Styrk trivsel og vækst på arbejdspladsen

Hos Finanskandidaten fokuserer vi på medarbejderudvikling som en måde at fremme både individuel vækst og en stærkere arbejdsplads. Vores tilgang til at kortlægge og udvikle talenter inden for jeres organisation understøtter et arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes forskelligheder og styrker anerkendes og benyttes. Dette kan hjælpe med at forbedre samarbejde og arbejdsglæde på tværs af afdelinger, hvilket bidrager til en mere effektiv og tilfredsstillende arbejdsdag for alle.

Vi tilbyder også individuel sparring med medarbejdere og ledere, hvor vi kan matche op med helt rette sparringspartner og coaches fra vores partnerskaber, som passer til den enkeltes behov og profil.

Et eksempel på en workshop kan ses her, hvor vi har fået følgende nedenstående anmeldelser. 

Lad os sammensætte rette workshop for netop jer. Få et tilbud her kontakt@finanskandidaten.dk

”Det var en stor fornøjelse at få Nanna fra Finanskandidaten til at facilitere trivselsdagen på vores arbejdsplads. Nanna formåede at gøre dagen både enormt inspirerende og lærerig – men også hyggelig og sjov, som en trivselsdag skal være. Workshoppen var en god blanding af spændende oplæg og en række sjove aktiviteter, som alle havde til formål at spotte vores egne og andres talenter og sætte dem i spil. Det gav anledning til en masse gode snakke om vores forskelle og ligheder i teamet, og hvad der gør vores arbejdsplads helt specielt. Vi gik alle opløftede og glade fra workshoppen, som efterfølgende har været med til at bidrage til endnu bedre trivsel hos os.”

– Nikoline, Foreningen FISKEN

”Godt faciliteret med gode øvelser der gav en bredere forståelse af mine kollegaers og egne kompetencer. En meget positiv dag, hvor vi fik talt hinandens styrker op og givet anerkendelse til hinandens svagere talenter - Jeg tror på, at det fremover har givet os større mulighed for at støtte hinanden og vise forståelse der hvor opgaverne kan være svære og ikke mindst, at mærke hvor vi kan bedst kan sammen med respekt for, at vi skal have alle talenter i spil før at samarbejdet bliver fuldendt.”

– Medarbejder, fra Foreningen FISKEN

Hjælp til rekruttering

Lad Finanskandidaten finde den rette profil til jobbet.